Olomouc, Czech Republic 2024

08-06-2024

Sign up and take part
in the competition

Partners

Information

Information about the event

ČESKOMORAVSKÝ POHÁR NORDIC WALKING – OLOMOUC, MRSKLESY 
Mezinárodní závody v Nordic Walking a běhu – Mrsklesy u Olomouce
kategorie Národní pohár
Propozice závodu
Pořadatel závodu: Nordic Walking Olomouc, z.s.
Národní pořadatel ČMPNW: Českomoravská federace Nordic Walking z.s.
Pořadatel světové ligy Nordic Walking: Original Nordic Walking Federation (ONWF) ry, Finsko
DATUM KONÁNÍ: Sobota 8. června 2024
MÍSTO KONÁNÍ, CENTRUM ZÁVODU: Centrum i start závodu 8. 6. 2024: Mrsklesy, na západě obce příjezd od Velké Bystřice, zázemí závodu: U Rudolfa Mrsklesy 
TRASY A KATEGORIE:
Trasy Nordic Walking:

- Nordic Walking 5 km/ 60 m
- Nordic Walking 10 km/ 170 m
- NW děti: 7-10 let 0,7 km/ 11-14 let 1,8 km
Další možnosti – běžecké závody:
- Běh 10 km / 170 m 
- Děti běh: 710 let - 0,7 km/11-14 let - 1,8 km

Online mapa závodního okruhu. 5 km – 1 okruh + úsek podél potoka směrem ke hřišti (dle mapy trasy), 10 km – 3 okruhy.
Kategorie pro ranking ČMPNW: viz Pravidla 
Pro žáky, dorost a věkový limit 18 let je rozhodující datum narození, u ostatních kategorií ročník narození. Účastníci závodu na 10 km musí být v den konání závodu starší 16 let, mladší závodníci mohou absolvovat pouze závod na 5 km. V obou případech musí mít osoby mladší 18 let písemný souhlas zákonného zástupce s účastí na akci. Děti do 8 let musí startovat v doprovodu zákonného zástupce. Osoby se zdravotním znevýhodněním absolvují trasu 5 km.
STARTOVNÉ:
390 Kč    Dospělí, do 3.5. 2024
195 Kč    Osoby se zdravotním znevýhodněním, do 3.5. 2024
420 Kč    Dospělí do 3.6. 2024
210 Kč    Osoby se zdravotním znevýhodněním, do 3.6. 2024
450 Kč    Registrace na místě v době konání závodu
225 Kč    Osoby se zdravotním znevýhodněním, registrace na místě
150 Kč    Děti 7 - 15 let, s jídlem a pitím v cíli, platba pouze na místě
  50 Kč    Děti 7 - 15 let, bez jídla v cíli, platba pouze na místě 

V ceně startovného je: občerstvovací stanice na trase závodu a v cíli , v cíli voda a občerstvení v zázemí Hospůdky u Rufolfa, iontový nápoj – občerstvovací stanice na trase závodu a v cíli, startovní balíček, startovní číslo, časomíra, účastnická medaile, toalety, vyhlášení vítězů.
PŘIHLÁŠKY, REGISTRACE, PLATBA: Přihlášky a registrace na NW závod elektronicky na webu ONWF nebo na místě v době konání závodu, až do naplnění kapacity 300 závodníků. Registrace je platná dnem zaplacení startovného. Startovné v Kč (CZK) je splatné do 3 dnů od registrace, nejpozději však do 03. 06. 2024, 22.00 hod., rozhodným datem je datum připsání na účet. Na místě platba startovného v hotovosti.
PREZENTACE ZÁVODNÍKŮ: Vyžaduje se osobní prezentace závodníků. Prezentace bude otevřena takto: Sobota 8. 6. 2024: 7:45 – 9:15, U Rudolfa Mrsklesy   Registrace na místě od 7:45 do 9:15.
POJIŠTĚNÍ ZÁVODNÍKŮ: Organizátor nepřejímá zodpovědnost za škody na majetku nebo na zdraví související s cestou, pobytem a účastí závodníků v závodu. Závodníkům se doporučuje zabezpečit si individuální zdravotní pojištění.
ČASOMÍRA: Rozdílová časomíra – rozdíl času startu a cíle závodníka. Okruhy budou počítány a značeny do formuláře traťovým komisařem přímo na trati.
NORDIC WALKING: Závodníci musí být vybaveni Nordic Walking holemi správné délky a závod absolvovat Nordic Walking technikou chůze. Omezený počet Nordic Walking holí bude k zapůjčení v centru závodu, rozhoduje pořadí platné registrace. Vratná záloha 1000 Kč. Před startem závodu je pro všechny závodníky povinná rozprava. Na soutěž dohlíží rozhodčí, kteří mají právo kontrolovat výstroj a výzbroj závodníka, závodníka na trati poučit, varovat, zastavit, penalizovat nebo diskvalifikovat. Více viz Pravidla. 
VÝSLEDKY ZÁVODŮ, PROTESTY, VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ: Výsledky závodu budou vyvěšeny v centru závodu a na internetu na webové stránce závodu Nordic Walking Olomouc a také na ONWF v záložce Results. Protesty lze vznášet k hlavnímu rozhodčímu do 30 minut po vyvěšení výsledků závodu v centru závodu k hlavnímu rozhodčímu současně se složením zálohy ve výši 500 Kč. Záloha bude vrácena v případě úspěchu protestu. Pro účely vyhlášení vítězů po ukončení závodu si pořadatel vyhrazuje právo stanovit počet kategorií, (např. sdružením kategorií), způsob a ocenění vítězů.
Kategorie pro vyhlášení vítězů na místě závodu: 
Dětské kategorie NW: 

- Chlapci a dívky dohromady, NW 0,7 km, 7 až 10 let
- dívky/chlapci, NW 1,8 km, 11 až 15 let
Nordic Walking – 5 km 
- Ž/M OPEN
- Ž/M - 16-49 let
- Ž/M - 50+ 
- Ž/M Osoby se zdravotním znevýhodněním – bez rozdílu věku
Nordic Walking – 10 km
- Ž/M OPEN
- Ž/M - 16-49 let 
- Ž/M - 50+ 
Kategorie OPEN Ž/M jsou vyhlašovány zvlášť, ale medaile a ceny jsou rozdávány dle věkových kategorií. 
Další kategorie mimo NW a ČMPNW: 
Běh 10 km 
- Ž/M - 16-49 let 
- Ž/M - 50+
Běh 0,7 km: Chlapci+dívky 7-10 let 
Běh 1,8 km: Chlapci/dívky 11-15 let
KLASIFIKACE VE SVĚTOVÉ LIZE NORDIC WALKING A V ČESKOMORAVSKÉM POHÁRU NORDIC WALKING: Závod Olomouc, Mrsklesy je ve světové lize ONWF https://nordicwalkingworldleague.com/ zařazen do Českomoravského poháru Nordic Walking jako Národní pohár s bodovou váhou 1000 bodů. Součástí Českomoravského poháru Nordic Walking jsou tyto další závody (celkem 4 závody):
 - Bruntál, 11. května 2024, Národní mistrovství, bodová váha 2500 bodů
 - Kutná Hora 27. července 2024, Národní pohár, bodová váha 1000 bodů
 - Hamr na Jezeře 5. října 2024, Národní pohár, bodová váha 1000 bodů 
Výpočet rankingu je uvedený v Pravidlech závodu. Do klasifikace Českomoravského poháru Nordic Walking vstupují nejvýše 3 nejlepší dosažené bodové výsledky závodníka. Nejhorší výsledek není započítán. Vždy se tedy závodníkovi vyplatí absolvovat co největší, příp. plný počet závodů ČMPNW a v každém závodě usilovat o co nejlepší čas. Čím více závodů ČMPNW závodník absolvuje, tím větší šance na vyšší bodový zisk a lepší umístění v ČMPNW.
OSTATNÍ USTANOVENÍ: viz Pravidla
POŘADATEL ZÁVODU: 
Nordic walking Olomouc, z.s., Kmochova 927/20, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
Ředitelé závodu a kontaktní osoby: 
Martin Gabryš ,Tel: +420 720 175 349 , E-mail: m.gabrys@mapujme.cz 
Ivo Šenk Tel: +420 605 108 727 E-mail: senkio@seznam.cz 
Hlavní rozhodčí závodu: Jana Štepaníková Tel: +420 601 584 901 stepanikova.j@gmail.com 
V Olomouci dne 25. 1. 2024
 
WERSJA POLSKA
CZESKO-MORAWSKI PUCHAR NORDIC WALKING – OŁOMUNIEC, MRSKLESY
Międzynarodowe Zawody Nordic Walking i Biegowe – Mrsklesy u Olomouc
Kategoria: Puchar Krajowy
Instrukcje
Organizator: Nordic Walking Olomouc, z.s. 
Organizator krajowy ČMPNW: Czesko-Morawska Federacja Nordic Walking z.s.
Organizator Światowej Ligi Nordic Walking: Original Nordic Walking Federation (ONWF) ry, Finlandia
DATA: sobota, Czerwiec 8, 2024
MIEJSCE, CENTRUM WYDARZEŃ: Centrum i start zawodów 08.06.2024: Mrsklesy , w zachodniej części wsi dojazd z Velká Bystřice. Centrum: U Rudolfa Mrsklesy
TRASY I KATEGORIE:
Trasy Nordic Walking:

- Nordic Walking 5 km/ 60 m 
- Nordic Walking 10 km/ 170 m 
- NW Dzieci:7-10 let 0,7 km/ 11-14 lat 1,8 km
Inne opcje – biegi
- bieg 10 km / 170 m
- dzieci, bieg: 710 let - 0,7 km/11-14 let - 1,8 km
Mapa trasy. 
5 km – 1 pętla + odcinek wzdłuż potoku w kierunku trasy (zgodnie z mapą trasy), 10 km – 3 pelty 
Kategorie w rankingu ČMPNW: viz Regulamin: Dla uczniów, młodzieży i granicy wieku 18 lat decydująca jest data urodzenia, dla pozostałych kategorii rok urodzenia. Uczestnicy biegu na 10 km muszą mieć ukończone 16 lat w dniu biegu, młodsi zawodnicy mogą ukończyć tylko bieg na 5 km. W obu przypadkach osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w wydarzeniu. Dzieciom poniżej 8 roku życia musi towarzyszyć opiekun prawny. Osoby niepełnosprawne pokonują trasę o długości 5 km. 
WPISOWE:
390 CZK  
Dorośli, do 03.05.2024
195 CZK  Osoby niepełnosprawne, do 3.5. 2024
420 CZK   Dorośli, do 3. 6. 2024
210 CZK   Osoby niepełnosprawne, do 3.6. 2024
450 CZK    Rejestracja na miejscu w czasie wyścigu
225 CZK    Osoby niepełnosprawne, rejestracja na miejscu w czasie wyścigu
150 CZK    Dzieci 7-15 let, płatność tylko na miejscu, z jedzeniem i napojami na mecie
 50 CZK     Dzieci 7-15 let, płatność na miejscu, bez wyżywienia na mecie 
Opłata startowa obejmuje: Punkty odżywcze na trasie wyścigu, woda i napoje na mecie pubu U Rudolfa, napój jonowy – stacja orzeźwiająca na trasie wyścigu i na mecie, pakiet startowy, numer startowy, czasomierz, medal za uczestnictwo, toalety, égłoszenie zwycięzców. 
ZGŁOSZENIA, REJESTRACJA, PŁATNOŚĆ: Zapisy i zapisy na bieg NW drogą elektroniczną na stronie internetowej ONWF lub na miejscu w trakcie zawodów, aż do wyczerpania pojemności 300 zawodników. Rejestracja jest ważna w dniu uiszczenia opłaty startowej. Opłatę startową w CZK należy uiścić w ciągu 3 dni od rejestracji, ale nie później niż 03.06.2024 r. do godz. 22.00., decydującą datą jest data uznania rachunku. Uiszczenie opłaty startowej gotówką na miejscu.
PREZENTACJE ZAWODNIKÓW: Wymagana jest osobista prezentacja zawodników. Prezentacja otworzy się: sobota, 8 czerwca 2024, 7:45 – 9:15, U Rudolfa, Mrsklesy u Olomouce, Zameldowanie na miejscu od 7:45 do 9:15. 
UBEZPIECZENIE ZAWODNIKA: Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub zdrowotne związane z podróżą, pobytem i udziałem zawodników w biegu. Zawodnikom zaleca się wykupienie indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.
CZASOMIERZ: Licznik różnicy czasu – różnica między czasem startu i mety zawodnika. Tory będą liczone i oznaczane w formie przez marszałka toru bezpośrednio na torze. 
NORDIC WALKING: Zawodnicy muszą być wyposażeni w kijki do Nordic Walking o odpowiedniej długości i ukończyć bieg techniką Nordic Walking. Ograniczona liczba kijków do Nordic Walking będzie dostępna do wypożyczenia w centrum zawodów, decyduje kolejność ważnych zapisów. Kaucja zwrotna 1000 CZK. Przed startem wyścigu odprawa jest obowiązkowa dla wszystkich zawodników. Zawody są nadzorowane przez sędziów, którzy mają prawo sprawdzać sprzęt i wyposażenie zawodnika, instruować, ostrzegać, zatrzymywać, karać lub dyskwalifikować zawodnika na torze. Zobacz więcej Regulamin. 
WYNIKI WYŚCIGÓW, PROTESTY, OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW: Wyniki biegu zostaną zamieszczone w centrum zawodów oraz w Internecie na stronie internetowej zawodów Nordic Walking Olomouc oraz na ONWF w zakładce „Wyniki“. Protesty można kierować do sędziego głównego w ciągu 30 minut od wywieszenia wyników zawodów w centrum zawodów do sędziego głównego, jednocześnie z wpłaceniem kaucji w wysokości 500 CZK. Kaucja zostanie zwrócona, jeśli protest zakończy się sukcesem. Na potrzeby ogłoszenia zwycięzców po zakończeniu biegu organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia liczby kategorii (np. poprzez pogrupowanie kategorii), sposobu i wyłonienia zwycięzców. 
Kategorie do ogłoszenia zwycięzców na miejscu: 
Kategorie dziecięce NW: 

- Chłopcy i dziewczęta razem, NW 0,7 km, 7 až 10 lat
- chlopcy/dziewczęta, NW 1,8 km, 11 až 15 let 
Nordic Walking – 5 km
- K/M OPEN
- K/M - 16-49 let
- K/M - 50+
- K/M Osoby niepełnosprawne
Nordic Walking – 10 km
- K/M OPEN 
- K/M - 16-49 let 
- K/M - 50+
Kategorie K/M OPEN są ogłaszane osobno, ale medale i nagrody są rozdzielane według kategorii wiekowych.
Inne kategorie poza NW i CMPNW:
- Bieg 10 km
- K/M - 16-49 lat
- K/M - 50+ 
- Bieg 0,7 km: Chłopcy + dziewczęta 7-10 let  
- Bieg 1,8 km: Chłopcy/Dziewczęta 11-15 let 
KLASYFIKACJA W LIDZE ŚWIATOWEJ NORDIC WALKING I PUCHARZE CZESKO-MORAWSKIM NORDIC WALKING: Ołomuniec, Mrsklesy w Lidze Światowej ONWF https://nordicwalkingworldleague.com/ zaliczany do Czesko-Morawskiego Pucharu Nordic Walking jako Puchar Narodowy z wagą punktową 1000 punktów. W ramach Czesko-Morawskiego Pucharu Nordic Walking odbędą się następujące biegi (łącznie 4 konkurencje): 
- Bruntál, 11 maja 2024 r., Mistrzostwa Kraju, waga punktowa 2500 punktów
- Kutná Hora 27 lipca 2024, Puchar Narodowy, waga punktowa 1000 punktów
- Hamr na Jezeře 5 października 2024, Puchar Narodowy, waga punktowa 1000 punktów 
Kalkulacja rankingu znajduje się w Regulaminie Zawodów. Do klasyfikacji Pucharu Czech i Morawskiego Nordic Walking przypadają maksymalnie 3 najlepsze punkty zdobyte przez zawodnika. Najgorszy wynik nie jest liczony. Dlatego zawsze warto, aby zawodnik ukończył jak najwięcej lub pełną liczbę wyścigów ČMPNW i dążył do jak najlepszego czasu w każdym wyścigu. 
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA: viz Regulamin 
ORGANIZATOR ZAWODÓW: Nordic walking Olomouc, z.s., Kmochova 927/20, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 
Dyrektorzy i osoby kontaktowe: 
Martin Gabryš, Tel: +420 720 175 349, e-mail: m.gabrys@mapujme.cz 
Ivo Šenk, Tel: +420 605 108 727, e-mail: senkio@seznam.cz 
Sędzia główny wyścigu: Jana Štepaníková, Tel: +420 601 584 901, stepanikova.j@gmail.com 
Ołomuniec, 25 stycznia 2024 r.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Event program

ČESKOMORAVSKÝ POHÁR NORDIC WALKING – OLOMOUC, MRSKLESY 
Mezinárodní závody v Nordic Walking a běhu – Mrsklesy u Olomouce
kategorie Národní pohár
Program závodu

Mrsklesy u Olomouce, U Rudolfa
SOBOTA 8.6. 2024

7:45 – 9:15 – Registrace, prezentace na místě
9:15 – Rozcvička 
Dětské závody: 
9:45 – Start dětských závodů 1,8 km (NW i běh) – 11-14 let
9:47 – Start dětských závodů 0,7 km (NW i běh) – 7-10 let
Běh:
10:00 – Start běhu na 10 km, všechny kategorie dohromady (muži i ženy 16-49, 50+)
Nordic Walking:
Start Nordic Walking na 10 km

- 10:04 – Muži 16-49 let
- 10:06 – Muži 50+ let
- 10:08 – Ženy 16-49 let
- 10:10 – Ženy 50+ let
Start Nordic Walking na 5 km:
- 10:14 – Muži 16-49 let, osoby se zdravotní znevýhodněním
- 10:16 – Muži 50+ let
- 10:18 – Ženy 16-49 let
- 10:20 – Ženy 50+ let

Vyhlášení vítězů: 12:30
Ukončení akce, foto, volné posezení v areálu a povídání: od 13:00
Změna prohgramu vyhrazena.

POŘADATEL ZÁVODU:  Nordic walking Olomouc, z.s., Kmochova 927/20, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
 

WERSJA POLSKA
CZESKO-MORAWSKI PUCHAR NORDIC WALKING – OŁOMUNIEC, MRSKLESY
Międzynarodowe Zawody Nordic Walking i Biegowe – Mrsklesy u Olomouc
Kategoria: Puchar Krajowy
Agenda

Mrsklesy u Olomouce, U Rudolfa

SOBOTA 8.6. 2024
7:45 – 9:15 – Rejestracja, prezentacja na miejscu
9:15 – Rozgrzewka 
Wyścigi dla dzieci 
9:45 – Start biegów dziecięcych 1,8 km (NW i bieg) – 11-14 lat
9:47 – Start biegów dziecięcych 0,7 km (NW i bieg) – 7-10 lat

Bieg:
10:00 – Start biegu na 10 km, wszystkie kategorie razem (kobiety i mężczyźni 16-49, 50+)
Nordic Walking:
Nordic Walking 10 km
10:04 – Mężczyźni 16-49 lat
- 10:06 – Mężczyźni 50+ lat
- 10:08 – Kobiety 16-49 lat
- 10:10 – Kobiety 50+ lat 
Nordic Walking 5 km 
10:14 – Mężczyźni 16-49 lat, osoby niepelnosprawne
- 10:16 – Mężczyźni 50+ lat
- 10:18 – Kobiety 16-49 lat
- 10:20 – Kobiety 50+ lat
Ogłoszenie zwycięzców: 12:30
Zakończenie imprezy, foto, swobodne siedzenie: od 13:00. 
Program może ulec zmianie.

ORGANIZATOR ZAWODÓW: Nordic walking Olomouc, z.s., Kmochova 927/20, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

 


 


 

Starter pack

Each participant will receive

Additionally there will be winnings

VIDEO

Video report from previous events

PHOTO

Photo report from previous events

Leave an email and stay up to date

HTTP/1.0 200 OK Cache-Control: no-cache, private Date: Tue, 27 Feb 2024 10:39:22 GMT