Bruntál, Czech Nordic Walking Championship, Czech Republic 2024

11-05-2024

Sign up and take part
in the competition

Partners

Information

Information about the event

Srdečně vás zveme do Bruntálu, města mezi vodou a horami, nejstaršího města České republiky.

Město leží mezi přehradou Slezská Harta a pohořím Nízkého Jeseníku, na dohled Pradědu, nejvyšší hory Moravy.

Pojďte poměřit svou závodní formu s nejlepšími světovými walkery na krásnou trať vedoucí po vyhaslé sopce.

Část tratě prochází překrásnou čtyřřadou alejí, oceněnou jako nejkrásnější alej ČR 2022. Zdejší lípy jsou 250 let staré. Spolu s unikátní křížovou cestou tvořenou dřevořezbami vás dovedou na nejvyšší a zároveň nejkrásnější místo trati,

k baroknímu poutnímu kostelu Panny Marie Pomocné.

Budete mít příležitost setkat se se svými sportovními přáteli, seznámit se s novými stále přibývajícími milovníky tohoto skvělého sportu na místě, kde se snoubí historie s krásnou přírodou a romantickými výhledy do našeho kraje.

 

Závod se koná pod záštitou největší světové organizace World Original Nordic Walking Federation (ONWF), Českomoravské federace nordic walkingu (ČMFNW) a města Bruntál.OPEN NORDIC WALKING CZECH CHAMPIONSHIP BRUNTÁL
category Czech Championship (National Championship)
Race organizer: Nordic Walking Bruntál, z.s.

National organizer: Czech-Moravian Federation of Nordic Walking z.s.
Organizer of the NW World League: Original Nordic Walking Federation (ONWF), Finland

DATE OF EVENT:
Friday, 10/05/2024:
social gathering
Saturday 11.5. 2024: race day

VENUE, RACE CENTER:
10/05/2024, Social meeting, 6:00 p.m - 9:00 p.m.
Bruntál, Společenský dům, Ruská 649/14, 
Map
11.5.2024, Center of the plant, 8:00 a.m. - 4:00 p.m: Bruntál, hříště Základní školy Amos (ul. Cihelní 6), vstup z ulice Uhlířská, Map

ROUTES AND CATEGORIES:
- NW 5 km - slope 216 m
- NW 10 km - slope 432 m (2 laps 5 km)
-
 Mapa 

Kategorie viz Pravidla 

Pro žáky, dorost a věkový limit 18 let je rozhodující datum narození, u ostatních kategorií ročník narození. Účastníci závodu na 10 km musí být v den konání závodu starší 16 let, mladší závodníci mohou absolvovat pouze závod na 5 km. V obou případech musí mít osoby mladší 18 let písemný souhlas zákonného zástupce s účastí na akci. Děti do 8 let musí startovat v doprovodu zákonného zástupce. Osoby se zdravotním znevýhodněním absolvují trasu 5 km.

STARTOVNÉ:
450 Kč  1. až 50. registrovaný závodník
500 Kč  51. až 150. registrovaný závodník
600 Kč 151. až 300. závodník
650 Kč registrace na místě
V ceně startovného: občerstvovací stanice na trase závodu; v cíli voda a přiměřené občerstvení;iontový nápoj; startovní balíček;startovní číslo a chip;chipová časomíra; účastnická medaile; šatny, toalety, sprchy, vyhlášení vítězů a ceny pro 1. až 3. místo v kategoriích.

PŘIHLÁŠKY, REGISTRACE, PLATBA:

Přihlášky, registrace, platba elektronicky na webu ONWF, nebo na místě konání závodu až do naplnění kapacity (300 závodníků). Registrace je platná dnem zaplacení startovného. Startovné v Kč (CZK) je splatné do 3 dnů od registrace, nejpozději však do 05.05.2024, 22.00 hod., (5 dní před datem konání závodu), rozhodným datem je datum připsání na účet. Na místě platba startovného v hotovosti.

PREZENTACE ZÁVODNÍKŮ:
Pátek 10.5.2024, 18:00 až 21:00
: Společenský dům Bruntál, rovněž registrace na místě
Sobota 11.5.2024: 7:00 – 9:15, centrum závodu na hřišti Základní školy Amos, registrace na místě od 8:00 do 10:00

POJIŠTĚNÍ ZÁVODNÍKŮ: 

Organizátor nepřejímá zodpovědnost za škody na majetku nebo na zdraví související s cestou, pobytem a účastí závodníků v závodu. Závodníkům se doporučuje zabezpečit si individuální zdravotní pojištění.

ČASOMÍRA:
Elektronická, chipová. Povinnost vrátit čip v cíli. Při ztrátě čipu se závodník zavazuje zaplatit pořadateli náhradu 500 Kč.

NORDIC WALKING: 

Závodníci musí být vybaveni Nordic Walking holemi správné délky a závod absolvovat Nordic Walking technikou chůze. Omezený počet Nordic Walking holí bude k zapůjčení v centru závodu, rozhoduje pořadí platné registrace. Vratná záloha 2000 Kč. 
Před startem závodu je pro všechny závodníky povinná rozprava. Na soutěž dohlíží rozhodčí, kteří mají právo kontrolovat výstroj a výzbroj závodníka, závodníka na trati poučit, varovat, zastavit, penalizovat nebo diskvalifikovat. Více viz Pravidla .

VÝSLEDKY ZÁVODŮ, PROTESTY, VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ:
Výsledky závodu budou vyvěšeny v centru závodu a na internetu na webu
ONWF v záložce Results. 
Protesty lze vznášet k hlavnímu rozhodčímu do 30 minut po vyvěšení výsledků závodu v centru závodu k hlavnímu rozhodčímu současně se složením zálohy ve výši 500 Kč. Pro účely vyhlášení vítězů po ukončení závodu si pořadatel si vyhrazuje právo stanovit počet kategorií, (např. sdružením kategorií), způsob a ocenění vítězů. V kategorii OPEN budou vyhlášeni a oceněni i nejlepší závodníci ČR. 

KLASIFIKACE VE SVĚTOVÉ LIZE NORDIC WALKING A V ČESKOMORAVSKÉM POHÁRU NORDIC WALKING:
Závod v Bruntále
je v kategorii Národní mistrovství a je součástí ČMPNW, s bodovou váhou 2500 bodů. Součástí Českomoravského poháru Nordic Walking (Národní pohár) jsou tyto další závody (celkem 4 závody)
-   Olomouc, Mrsklesy 8. června 2024, 1000 bodů
-   Kutná Hora 27. července 2024, 1000 bodů
 - Hamr na Jezeře 5. října 2024, 1000 bodů 

Výpočet rankingu je uvedený v Pravidlech závoduDo klasifikace Českomoravského poháru Nordic Walking vstupují nejvýše 3 nejlepší dosažené bodové výsledky závodníka. Nejhorší výsledek není započítán. Vždy se tedy závodníkovi vyplatí absolvovat co největší, příp. plný počet závodů ČMPNW a v každém závodě usilovat o co nejlepší čas. Čím více závodů ČMPNW závodník absolvuje, tím větší šance na vyšší bodový zisk a lepší umístění v ČMPNW.

OSTATNÍ USTANOVENÍ: viz
Pravidla.

 

Event program

PROGRAM

Pátek 10.5. 2024: Bruntál, Společenský dům, Ruská 649/14, ČR. Mapa 
 
 -   18:00 - 21:00  Prezentace závodníků, registrace závodníků na místě
   -    19:00 - 21:00  Společenské setkání, uvítání účastníků, oficiální zahájení závodů


Sobota 11. 5. 2024: Bruntál, hřiště Základní školy Amos, 
(ul. Cihelní 6), vstup z ulice Uhlířská. Mapa 

    -  8:00 - 10:00     prezentace registrovaných závodníků, odběr startovních čísel a balíčků
    - 10:00                 ukončení registrace na místě
    - 10:15                 společná rozcvička
    - 10:45                 rozprava pro závodníky na místě startu
    - 11:00                 start 10 km, ve vlnách, podle věkových kategorií

    - 11:20                 start 5 km, ve vlnách, podle věkových kategorií
    - 14:00                 vyhlášení vítězů
    - 15:00                 tombola - losování startovních čísel
    - 15:30                 oficiální ukončení akce

 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.


 

WERSJA POLSKA
AGENDA

 

Piątek 10.5. 2024: Bruntál, Společenský dům, Ruská 649/14, ČR. Mapa 
    - 18:00 -21:00 Prezentacja zawodników, rejestracja zawodników na miejscu
    - 19:00 –21:00 Powitanie uczestników, oficjalne otwarcie wyścigów i spotkanie towarzyskie

Sobota 11. 5. 2024: Bruntál, hřiště Základní školy Amos, (ul. Cihelní 6), vstup z ulice Uhlířská. Mapa  
  -    8:00 - 10:00    Prezentacja zarejestrowanych zawodników, odbiór numerów startowych i pakietów
  -  10:00                Koniec rejestracji na miejscu
  -  10:15                Rozgrzewka
  -  10:45                Odprawa dla zawodników w miejscu startu
  -  11:00                Start 10 km
  -  11:20                Start 5 km
 -   14:00                Ogłoszenie zwycięzców
 -   15:00                Losowanie numerow
-    15:30                Zakończenie wydarzenia

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

 

POŘADATEL ZÁVODU: Nordic Walking Bruntál, z.s., Česká 14, 79201 Bruntál
Ředitel závodu: Petr Marek; Tel: +420 777 790 893; E-mail: pmarek2008@seznam.cz
Hlavní rozhodčí závodu: Jaroslav Veigl;Tel.: +421 905 988 580;E-mail: hk1409@gmail.com
Kontaktní osoba pořadatele: Petr Marek;Tel: +420 777790893;E-mail: pmarek2008@seznam.cz

V Bruntále 21.1.2024

 

  

 

Starter pack

Each participant will receive

For each participant:
- beautiful participation medal
- starting chip
- a warm regenerative meal
- commemorative starting number - can be drawn in a raffle
- snacks and ionic drinks on the track

Additionally there will be winnings

OPEN categories - trophy, diploma, NW sticks
Categories OPEN CZECH - trophy, diploma, NW club bag - limited edition
1st - 3rd place in age categories - trophy, diploma, material prices

Leave an email and stay up to date

HTTP/1.0 200 OK Cache-Control: no-cache, private Date: Mon, 22 Jul 2024 17:51:33 GMT